Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 62053-21:2004

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Специфични изисквания. Част 21: Статични електромери за активна енергия (класове 1 и 2) (IEC 62053-21:2003)

Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)
30.07.2004 г.
30.08.2005 г.

Главна информация

60.60     30.07.2004 г.

март 2024

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

17.220.20  

английски   български  

A1:2017

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

applies only to newly manufactured static watt-hour meters of accuracy classes 1 and 2, for the measurement of alternating current electrical active energy in 50 Hz or 60 Hz networks and it applies to their type tests only. It applies only to static watt-hour meters for indoor and outdoor application consisting of a measuring element and register(s) enclosed together in a meter case.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2004/108/EC

Електромагнитна съвместимост

Хармонизиран
2014/30/EU

Електромагнитна съвместимост

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 61036:2001

ОТМЕНЕН
БДС EN 61036:2001/A1:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62053-21:2004
60.60 Публикуван стандарт
30.07.2004 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62053-21:2003/A1:2017

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62053-21:2021

Свързан проект

Въвежда EN 62053-21:2003

Въвежда IEC 62053-21:2003 ED1