Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 805:2004

Водоснабдяване. Изисквания към системите и елементите извън сгради

Water supply - Requirements for systems and components outside buildings
30.07.2004 г.

Главна информация

90.92     28.05.2018 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

13.060.01     23.040.01  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт определя:
- основните изисквания към водоснабдителните системи извън сградите, включително главни и обслужващи тръбопроводи за питейна вода, резервоари, други съоръжения и тръбопроводите за необработена вода, но без пречиствателните и водовземните съоръжения;
- основните изисквания към елементите;
- основните изисквания за включване в продуктовите стандарти, които могат да съдържат по-строги изисквания;
- изискванията за полагане, изпитване и въвеждане в експлоатация.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

93/38/EEC

Procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 805:2004
90.92 Решение за преработване на стандарт
28.05.2018 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 805:2023

Свързан проект

Въвежда EN 805:2000