Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60601-2-22:2004

Електромедицински апарати. Част 2-22: Специфични изисквания за безопасност на диагностични и терапевтични лазерни съоръжения (IEC 60601-2-22:1995)

Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of diagnostic and therapeutic laser equipment
30.06.2004 г.
95.99 Отменен стандарт   15.12.2015 г.

Главна информация

95.99     15.12.2015 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.50     11.040.60     31.26     31.260  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Applies to laser equipment for medical applications, classified as a class 3B or class 4 laser product according to the classification in EN 60825-1.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/42/EEC

Медицински изделия

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-2-22:2004
95.99 Отменен стандарт
15.12.2015 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-2-22:2013

Свързан проект

Въвежда EN 60601-2-22:1996

Въвежда IEC 60601-2-22:1995 ED2