Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13111:2004

Огъваеми хидроизолационни мушами. Подложки при полагане на покриви и стени с прекъсване. Определяне на съпротивлението на проникване на вода

Flexible sheets for waterproofing - Underlays for discontinuous roofing and walls - Determination of resistance to water penetration
30.06.2004 г.
95.99 Отменен стандарт   19.10.2010 г.

Главна информация

95.99     19.10.2010 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.100.50  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies a method to test the resistance against water penetration of underlays for roofing.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13111:2004
95.99 Отменен стандарт
19.10.2010 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13111:2010

Свързан проект

Въвежда EN 13111:2001