Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС CEN/TR 14613:2004

Топлинни характеристики на строителни материали и съставни части. Принципи за определяне на топлинните свойства на влажни материали и съставни части

Thermal performance of building materials and components - Principles for the determination of thermal properties of moist material and components
30.06.2004 г.

Главна информация

60.60     30.06.2004 г.

BDS

ТК-61

Технически доклад

91.100.01     91.120.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ предоставя теоретичната основа на ефекта на влагата върху преноса на топлина, валидна за всички видове материали, но ограничен да съдържание на влага в хигроскопичния обхват.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС CEN/TR 14613:2004
60.60 Публикуван стандарт
30.06.2004 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TR 14613:2003