Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13160-7:2004

Системи за откриване на течове. Част 7: Общи изисквания и методи за изпитване на междинните пространства чрез вътрешни и външни облицовки за защита от течове

Leak detection systems - Part 7: General requirements and test methods for interstitial spaces, leak protecting linings and leak protecting jackets
30.06.2004 г.
95.99 Отменен стандарт   14.02.2018 г.

Главна информация

95.99     14.02.2018 г.

BDS

ТК-104

Европейски стандарт

23.020.01     23.040.99     29.260.20  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This standard specifies the type test of the interstitial space and the general requirements and test methods for leak protecting linings and leak protecting jackets which are parts of leak detection systems.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

73/23/EEC

Нисковолтови съоръжения

89/106/EEC

Строителни продукти

92/31/EEC

Изменение на Директива 89/336/ЕИО относно електромагнитната съвместимост

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13160-7:2004
95.99 Отменен стандарт
14.02.2018 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13160-7:2016

Свързан проект

Въвежда EN 13160-7:2003