Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12673:2004

Качество на водата. Газхроматографско определяне на някои избрани хлорфеноли във вода

Water quality - Gas chromatographic determination of some selected chlorophenols in water
11.06.2004 г.

Главна информация

90.93     9.02.2022 г.

90.00    9.02.2027 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.060.01  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard describes the gas chromatographic determination of 19 chlorophenols (2-, 3-, and 4- chlorophenol, 2,3-, 2,4-, 2,5-, 2,6-, 3,4- and 3,5-dichlorophenol, 2,3,4-, 2,3,5-, 2,3,6-, 2,4,5-, 2,4,6- and 3,4,5-trichlorophenol, 2,3,4,5-, 2,3,4,6-, and 2,3,5,6-tetrachlorophenol and pentachlorophenol) in drinking water, groundwater, rainwater, waste water, sea water and surface water.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

76/464/EEC

Pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12673:2004
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12673:1998