Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1092-4:2004

Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фасонни части и принадлежности, означени с PN. Част 4: Фланци от алуминиеви сплави

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 4: Aluminium alloy flanges
11.06.2004 г.

Главна информация

90.20     15.01.2023 г.

90.60    21.05.2023 г.

BDS

ТК-104

Европейски стандарт

23.040.60  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт определя изискванията за кръгови фланци, определени за PN за тръби, винтили, присъединителни елементи и принадлежности, изработени от алуминиева сплав в диапазона от DN 15 до DN 600 и PN10 до PN 63 (виж таблица 1). Този стандарт определя видовете фланци и техните облицовки, размери и допустими отклонения, размери на болтовете, покритие на повърхнина на облицовъчните повърхности, маркировка и материали заедно със съответните стойности на налягане/температура (p/T). Фланците са предназначени за използване както за тръбопроводи, така и за съдове под налягане.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

97/23/EC

Съоръжения под налягане

Хармонизиран
305/2011

Регламент за строителните продукти

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1092-4:2004
90.20 Начало на периодичен преглед
15.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1092-4:2002

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход