Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 9455-6:2004

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 6: Определяне и откриване на съдържанието на халогенид (без флуорид) (ISO 9455-6:1995)

Soft soldering fluxes - Test methods - Part 6: Determination and detection of halide (excluding fluoride) content (ISO 9455-6:1995)
11.06.2004 г.
95.99 Отменен стандарт   15.05.2023 г.

Главна информация

95.99     15.05.2023 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.50  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Describes three quantitative titration methods for the determination of halogenides (excluding fluoride) in soft soldering water-soluble fluxes.

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 9455-6:2004
95.99 Отменен стандарт
15.05.2023 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 9455-6:2023

Свързан проект

Въвежда EN ISO 9455-6:1997

Въвежда ISO 9455-6:1995