Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 9455-2:2004

Флюси за спояване с мек припой. Класификация и изисквания. Част 2: Изисквания към характеристиката

Soft soldering fluxes - Test methods - Part 2: Determination of non-volatile matter, ebulliometric method (ISO 9455-2:1993)
11.06.2004 г.

Главна информация

90.93     14.06.2005 г.

90.00    14.06.2010 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

The method specified is based on evaporating a weighed amount of the flux sample in an ebulliometer until the entire volatile part is driven off, which is determined by following the graph of distillation temperature against time. The flux residue is considered as the non-volatile content of flux. Applies only to flux with a non-volatile content of 10 % or more.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 9455-2:2004
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
14.06.2005 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 9455-2:1995

Въвежда ISO 9455-2:1993