Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1011-3:2004

Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част 3: Електродъгово заваряване на корозионноустойчива стомана

Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 3: Arc welding of stainless steels
11.06.2004 г.
21.01.2011 г.
95.99 Отменен стандарт   14.03.2019 г.

Главна информация

95.99     14.03.2019 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.10  

английски   български  

A1:2004

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard gives general recommendations for the fusion welding of stainless steels. Specific details relevant to austenitic, austenitic-ferritic, ferritic and martensitic stainless are given in annexes A to D.

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1011-3:2004
95.99 Отменен стандарт
14.03.2019 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ОТМЕНЕН
БДС EN 1011-3:2004/A1:2004

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1011-3:2019

Свързан проект

Въвежда EN 1011-3:2000