Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12941:2001/A1:2004

Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи шлем или качулка. Изисквания, изпитвания, маркировка

Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating a helmet or a hood - Requirements, testing, marking
11.06.2004 г.
12.07.2017 г.

Главна информация

60.60     11.06.2004 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies minimum requirements for powered filtering devices incorporating a helmet or a hood with gas, particle or combined filter(s) for respiratory protection. It does not cover devices designed for use in circumstances where there is or might be an oxygen deficiency (oxygen less than 17 % by volume). Also, it does not cover respiratory protective devices designed for escape purposes. Laboratory and practical performance tests are included for the assessment of compliance with the requirements.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12941:2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12941:2001/A1:2004
60.60 Публикуван стандарт
11.06.2004 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12941:2021

Свързан проект

Въвежда EN 12941:1998/A1:2003