Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12255-13:2004

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 13: Химично третиране. Пречистване на отпадъчните води чрез коагулация/флокулация

Wastewater treatment plants - Part 13: Chemical treatment - Treatment of wastewater by precipitation/flocculation
11.06.2004 г.

Главна информация

90.92     29.03.2019 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

13.060.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията за химическо пречистване на отпадните води чрез коагулация/флокулация за отстраняване на фосфора и суспендираните вещества. В този европейски стандарт не е описано прилагането на полимери. Различията в пречистването на отпадните води в цяла Европа доведоха до разнообразие в практиките, които бяха развити. Този стандарт дава основна информация за практиките; този стандарт не прави опит да опише всички съществуващи практики.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12255-13:2004
90.92 Решение за преработване на стандарт
29.03.2019 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12255-13:2022

Свързан проект

Въвежда EN 12255-13:2002