Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 11306:2004

Корозия на метали и сплави. Указания за експониране и оценяване на метали и сплави в повърхностния слой на морската вода (ISO 11306:1998)

Corrosion of metals and alloys - Guidelines for exposing and evaluating metals and alloys in surface sea water (ISO 11306:1998)
30.04.2004 г.

Главна информация

90.93     12.09.2005 г.

90.00    12.09.2010 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

77.060  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 11306:2004
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
12.09.2005 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 11306:1998

Въвежда ISO 11306:1998