Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

БДС ISO/TR 10014:2004

Указания за управлението на икономическия ефект от качеството

Guidelines for managing the economics of quality
30.03.2004 г.
95.99 Отменен стандарт   28.02.2010 г.

Главна информация

95.99     28.02.2010 г.

BDS

ТК-34

Технически доклад

03.120.10  

български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този технически доклад предоставя указания за начина на постигане на икономически ползи от прилагане на управлението на качеството.
Този технически доклад е широко приложим за всички видове организации и на всички равнища в организацията. Той не е предназначен да бъде използван при договорни ситуации или като ръководство за одит от трета страна.

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС ISO/TR 10014:2004
95.99 Отменен стандарт
28.02.2010 г.

СЛЕДВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 10014:2010

Свързан проект

Въвежда ISO/TR 10014:1998

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход