Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1899-2:2004

Качество на водата. Определяне на биохимична потребност от кислород след n денонощия (БПКn). Част 2: Метод за неразредени проби (ISO 5815:1989, с промени)

Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) - Part 2: Method for undiluted samples (ISO 5815:1989, modified)
30.03.2004 г.

Главна информация

90.93     30.04.2013 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.060.01  

български  

Този стандарт отпада от списъка на отменените стандарти, обявен в бр.9/2019 на Официалния бюлетин, ред 9, стр. 16. Възстановява се действието му.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира определяне на биохимична потребност от кислород на неразредени проби води. Този стандарт е приложим за всички води, имащи биохимична потребност от кислород по-голяма или равна на границата на определянето 0.5 mg/l кислород и не надхвърля 6 mg/l кислород.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 17.1.4.07:1978

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1899-2:2004
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
30.04.2013 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1899-2:1998