Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14041:2004

Управление на околната среда. Оценка на жизнения цикъл. Определяне на целта и обхвата и инвентаризационен анализ (ISO 14041:1998)

Environmental management - Life cycle assessment - Goal and scope definition and inventory analysis (ISO 14041:1998)
30.03.2004 г.
95.99 Отменен стандарт   27.12.2006 г.

Главна информация

95.99     27.12.2006 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020     13.020.60     13.020.10  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14041:2004
95.99 Отменен стандарт
27.12.2006 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14040:2006

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14044:2006

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14041:1998

Въвежда ISO 14041:1998