Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61429:1996/A11:2004

Маркировка на акумулаторни клетки и батерии с международния символ за рециклиране ISO 7000-1135 и индикации, отчитащи директиви 93/86/EEC и 91/157/EEC

Marking of secondary cells and batteries with the international recycling symbol ISO 7000-1135 and indications regarding directives 93/86/EEC and 91/157/EEC
19.03.2004 г.

Главна информация

60.60     19.03.2004 г.

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

01.080.20     29.220.20     29.220.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61429:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61429:1996/A11:2004
60.60 Публикуван стандарт
19.03.2004 г.

Свързан проект

Въвежда EN 61429:1996/A11:1998