Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 11819-1:2004

Акустика. Измерване на влиянието на пътната повърхност върху шума от трафика. Част 1: Статистически метод при преминаване (ISO 11819-1:1997)

Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 1: Statistical Pass-By method (ISO 11819-1:1997)
19.03.2004 г.
15.12.2022 г.

Главна информация

90.93     2.10.2003 г.

90.00    15.08.2006 г.

април 2023

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

17.140.30  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Описание на метод за сравняване на шума от движението по различни пътни настилки за различен вид движение по пътя, за целите на оценяване на различните видове пътни настилки. Нива на шум, представящи леки или тежки превозни средства при избрани скорости, се причисляват към различни пътни повърхности. Методът е приложим за движение с постоянна скорост, т.е. условия на спокойно движение със скорост 50 km/h и по-голяма. При условия, когато движението не е спокойно, като на кръстовища и при задръствания, методът не е приложим

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 11819-1:2004
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
2.10.2003 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 11819-1:2023

Свързан проект

Въвежда EN ISO 11819-1:2001

Въвежда ISO 11819-1:1997