Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13863-2:2004

Бетонни настилки. Част 2: Метод за изпитване за определяне на връзката между два пласта

Concrete pavements - Part 2: Test method for the determination of the bond between two layers
19.03.2004 г.
15.12.2022 г.

Главна информация

90.93     21.02.2020 г.

90.00    21.02.2025 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

93.080.20  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира метод за определяне на якостта на опън на връзката между два бетонни слоя. Този метод се извършва върху ядки, изрязани от втвърден бетон.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13863-2:2004
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
21.02.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13863-2:2003