Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13036-7:2004

Характеристики на повърхността на настилката за пътища и летища. Методи за изпитване. Част 7: Измерване на неравностите на повърхността на настилката: измерване с лата

Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 7: Irregularity measurement of pavement courses : the straightedge test
19.03.2004 г.
15.11.2022 г.

Главна информация

90.60     2.12.2019 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

17.040.20     93.080.20  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва стандартна апаратура и методи за изпитване за измерване на единични неравности, които могат да се отдадат на дефекти на повърхностните пластове при нови пътища, летища и други площи с трафик. Той не е приложим за осигуряване на информация за профила, който ще бъде обект на допълнителни европейски стандарти. Единичните неравности по принцип са редки и следователно не е специфицирано рутинно вземане на проби (виж приложение А.1).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13036-7:2004
90.60 Край на периодичен преглед
2.12.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13036-7:2003