Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12272-3:2004

Повърхностна обработка. Метод за изпитване. Част 3: Определяне на адхезията между свързващото вещество и трошенокаменния материал чрез удар с плоча по метода на Vialit

Surface dressing - Test methods - Part 3: Determination of binder aggregate adhesivity by the Vialit plate shock test method
19.03.2004 г.

Главна информация

90.93     23.05.2012 г.

90.00    23.05.2017 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

93.080.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се прилага за измерване на системи на смеси от свързващо вещество и скален материал за повърхностни покрития.
Този европейски стандарт специфицира методи за измерване на:
- механичното сцепление на свързващото вещество към повърхността на скалния материал;
- активната лепливост на свързващото вещество към скалния материал;
- подобряването на механичното сцепление и активната лепливост чрез добавяне на реактив в масата на свързващото вещество, или чрез напръскване на контактната повърхност между свързващото вещество и скалния материал;
- температурата на омокряне на скалния материал от свързващото вещество;
- вариацията на сцеплението под температурата на крехкост.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12272-3:2004
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
23.05.2012 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12272-3:2021

Свързан проект

Въвежда EN 12272-3:2003