Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12272-2:2004

Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 2: Визуално оценяване на дефекти

Surface dressing - Test methods - Part 2: Visual assessment of defects
19.03.2004 г.

Главна информация

90.93     11.05.2022 г.

90.00    11.05.2027 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

93.080.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва методи за оценяване на дефекти, които могат да се появят в повърхностното покритие. Оценяването на дефектите води до оценяване на условията или характеристиките на повърхностните покрития и по този начин дава индикация за дълготрайността на покритията. Този стандарт е приложим за всички повърхностни покрития (потища, самолетни писти и други площи с трафик).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12272-2:2004
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
11.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12272-2:2003