Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12272-1:2004

Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 1: Степен и точност на разстилане на свързващи вещества и скален материал

Surface dressing - Test methods - Part 1: Rate of spread and accuracy of spread of binder and chippings
19.03.2004 г.
15.12.2022 г.

Главна информация

90.93     13.03.2015 г.

90.00    13.03.2020 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

93.080.20  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира методи за изпитване за определяне степента на разстилане и точността на разстилане на свързващи вещества и фракции на повърхностни покрития на пътни отсечки за определено време. Той е приложим също за повърхностни покрития на самолетни писти и други площи с трафик.
Методите за изпитване се прилагат на място за проверка на годността на съоръженията за разстилане на свързващи вещества и фракции да удовлетворят предвидените степени на разстилане, допустимите отклонения и коефициентите на вариация.
Методите за изпитване за измерване на степента и точността на разстилане на свързващи вещества и на фракции, не са приложими за съоръжения за комбинирано разстилане на свързващи вещества и фракции.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12272-1:2004
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
13.03.2015 г.

СЛЕДВА

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 12272-1:2021

ПРОЕКТ
prБДС EN 12272-1 rev:2023

Свързан проект

Въвежда EN 12272-1:2002