Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13499:2004

Топлоизолационни продукти за сгради. Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) на основата на експандиран полистирен. Изисквания

Thermal insulation products for buildings - External thermal insulation composite systems (ETICS) based on expanded polystyrene - Specification
19.03.2004 г.
28.09.2007 г.

Главна информация

90.93     3.02.2021 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.100.60  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изискванията към продукти, произведени в заводски условия, за външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) на основата на експандиран полистирен, доставяни като комплект и използвани за топлоизолация за сгради.
Този стандарт описва характеристиките на продукта и съдържа процедури за изпитване, маркиране и етикетиране.
ETICS се полагат върху външната повърхност на нови или съществуващи стени и/или еркери за подобряване на топлоизолацията. ETICS съдържат специални закрепващи средства (подложни профили, ъглови профили, и др.) с които се свързват към прилежащите строителни конструкции (отвори, ъгли, парапети и др.). ETICS осигуряват защита срещу атмосферните влияния и подобряват външния вид на сградите. Те не допринасят за устойчивостта на стените и/или еркерите, върху които са монтирани.
Стандартът обхваща системи, за които се изисква топлоизолационния материал да предава натоварването върху основата.
Този стандарт обхваща системи с декларирано топлинно съпротивление равно или по-голямо от 1 m2.
Изискванията на националните нормативни актове по отношение на механичната устойчивост на ETICS , трябва да се вземат предвид.
Този стандарт не обхваща якостта между ETICS и повърхността на сградата, към която те са закрепени, т.е. основата.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13499:2004
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
3.02.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13499:2003