Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12970:2004

Лят асфалт за хидроизолации. Определения‚ изисквания и методи за изпитване

Mastic asphalt for waterproofing - Definitions, requirements and test methods
19.03.2004 г.
19.09.2008 г.

Главна информация

90.60     4.06.2018 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.100.50     93.080.20  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този EN специфицира лети асфалти за хидроизолация, установява техните характеристики, методите за изпитване, които да се използват за проверка на тези характеристики, и тяхното производство и препоръки за транспортиране. Той се прилага за лети асфалти, използвани за хидроизолация, или чрез прилагане върху полимер-битумни мушами в строителството и на строителни съоръжения като покриви, паркинги, резервоари, плочи на мостове (стоманобетонни и стоманени). Той не включва функционални изисквания към монтираните продукти.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12970:2004
90.60 Край на периодичен преглед
4.06.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12970:2000