Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12412-4:2004

Топлинни характеристики на прозорци, врати и изолиращи приспособления. Определяне на коефициента на топлопреминаване по метода гореща кутия. Част 4: Ролетни изолиращи приспособления

Thermal performance of windows, doors and shutters - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 4: Roller shutter boxes
19.03.2004 г.

Главна информация

90.60     4.06.2018 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.060.50     91.120.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира метод, базиран на EN ISO 8990 и EN ISO 12567-1, за измерване на цялостното топлопреминаване през ролетни капаци в гореща кутия. Това включва всички ефекти от геометричните характеристики и материала на пробното тяло. Ръбовите ефекти, възникващи извън периметъра на пробното тяло, са изключени. Пренасянето на енергия вследствие слънчева радиация не е отчетено и въздухопропускливостта е изключена. Методът е предвиден за извършване както на стандартизирано изпитване, което позволява да се направи добро сравнение между различни продукти, така и специфично изпитване на продукти с практическа цел. Предишният метод включва пробно тяло от прозорец със стандартни размери и критерии за изпитване. Определянето на цялостното топлопреминаване се извършва при условия, които съответстват на реалните условия за ролетни капаци в практиката.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12412-4:2004
90.60 Край на периодичен преглед
4.06.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12412-4:2003