Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14020:2004

Екоетикети и екодекларации. Общи принципи (ISO 14020:2000)

Environmental labels and declarations - General principles (ISO 14020:2000)
19.03.2004 г.
27.03.2009 г.
95.99 Отменен стандарт   16.03.2023 г.

Главна информация

95.99     16.03.2023 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.50  

английски   български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт въвежда ръководни принципи за разработването и използването на еко-етикети и еко-декларации. Предвидено е другите приложими стандарти от серията ISO 14020 да се използват в съчетание с този международен стандарт.
Този международен стандарт не е предназначен да служи като спецификация за целите на сертификацията или регистрацията.
ЗАБЕЛЕЖКА: Другите международни стандарти в серията са предвидени да следват логически принципите на този международен стандарт. Някои други стандарти понастоящем в серията ISO 14020 са: ISO 14021, ISO 14024 и ISO/TR 14025 (виж Библиографията).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

765/2008

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14020:2004
95.99 Отменен стандарт
16.03.2023 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14020:2023

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14020:2001

Въвежда ISO 14020:2000