Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 903:2004

Качество на водата. Определяне на анионни повърхностноактивни вещества чрез измерване на индекс по метиленово синьо - MBАS (ISO 7875-1:1984, с промени)

Water quality - Determination of anionic surfactants by measurement of the methylene blue index MBAS (ISO 7875-1:1984 modified)
19.03.2004 г.

Главна информация

90.93     9.02.2022 г.

90.00    9.02.2027 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.060.20     13.060.01  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

При експерименталните условия сулфонатите и сулфатите са съединенията, които предимно се измерват, но могат да се случат някои положителни и отрицателни пречения (виж точка 10). Този метод е приложим за питейна вода, повърхностна вода, както и отпадъчна вода, напр. за определянето на първичното разграждане на повърхностно-активните вещества, когато се изследват в опитни системи, съдържащи природна или синтетична отпадъчна вода. Това се прилага както за лабораторни, така и за технически пречиствателни станции за отпадъчни води.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 903:2004
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 903:1993

Въвежда ISO 7875-1:1984