Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12196:2004

Уреди за гимнастика. Коне и кози. Функционални изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване

Gymnastic equipment - Horses and bucks - Functional and safety requirements, test methods
19.03.2004 г.
17.10.2016 г.

Главна информация

90.92     8.04.2019 г.

BDS

ТК-88

Европейски стандарт

97.220.30  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изисквания за функционалност (виж точка 3) и специфични изисквания за безопасност, приложими за 4 вида (типа) гимнастически коне и кози за прескачане (виж таблица 1) в допълнение към общите изисквания за безопасност, описани в EN 913 (виж точка 4).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2001/95/EC

Обща безопасност на продуктите

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12196:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12196:2004
90.92 Решение за преработване на стандарт
8.04.2019 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12196:2022

Свързан проект

Въвежда EN 12196:2003