Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1522:2004

Прозорци, врати, капаци и щори. Устойчивост на куршум. Изисквания и класификация

Windows, doors, shutters and blinds - Bullet resistance - Requirements and classification
19.03.2004 г.
11.04.2019 г.

Главна информация

90.93     9.04.2019 г.

BDS

ТК-96

Европейски стандарт

13.310     91.060.50  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт определя изискванията и класификация за прозорци, врати, капаци и щори, на които трябва да отговарят след изпитване в съответствие с prEN 1523.
Този стандарт се прилага за атакувани с огнестрелно оръжие прозорци, врати, капаци и щори.
Капаците и щорите трябва да се изпитват поотделно, без да са свързани с прозорец или с врата, за да се постигне класификация на устойчивост на куршум.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1522:2004
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.04.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1522:1998