Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13085:2004

Стенни облицовки. Изисквания за роли от корк

Wallcoverings - Specification for cork rolls
19.03.2004 г.

Главна информация

90.93     19.10.2022 г.

90.00    19.10.2027 г.

BDS

ТК-33

Европейски стандарт

79.100     91.180  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изискванията за стенни коркови покрития във формата на роли, за използване вътре в сгради. Стандартът съдържа препоръки за оценяване на съответствието на продукта. Той включва също изисквания за маркиране, опаковане и етикетиране.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13085:2004
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
19.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13085:2001