Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12697-9:2004

Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 9: Определяне на сравнителна плътност

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 9: Determination of the reference density
19.03.2004 г.
30.10.2009 г.
95.99 Отменен стандарт   17.10.2022 г.

Главна информация

95.99     17.10.2022 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

93.080.20  

английски   български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Това изпитване е приложимо за асфалтови смеси (направени в лаборатория или взети на място), с максимална големина на скалния материал не по-голяма от 31,5 mm.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 4475:1983

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12697-9:2004
95.99 Отменен стандарт
17.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12697-9:2002