Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60061-1:1993/A29:2003

Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC 60061-1:1993/A29:2002)

Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
30.01.2004 г.
30.01.2004 г.

Главна информация

60.60     30.01.2004 г.

BDS

ТК-54

Европейски стандарт

29.140.10  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Subscribe to <a href="http://webstore.iec.ch/webstore/webstore.nsf/Artnum_PK/34192?opendocument">IEC 60061 Database to access the full and updated content of the series.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2009/125/EC

Създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60061-1:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60061-1:1993/A29:2003
60.60 Публикуван стандарт
30.01.2004 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60061-1:1993/A29:2002

Въвежда IEC 60061-1:1969/AMD29:2002 ED3