Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 360:2003

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Спирачни устройства срещу падане от прибиращ се тип

Personal protective equipment against falls from a height - Retractable type fall arresters
30.01.2004 г.

Главна информация

90.93     28.10.2020 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.99  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията, методите за изпитване, маркировката, информацията, предоставена от производителя, и опаковането на спирачните устройства срещу падане от височина от прибиращ се тип. Спирачните устройства срещу падане от прибиращ се тип съгласно този европейски стандарт са подсистеми, които комбинирани с предпазен колан за цялото тяло, определен в EN 361, съставляват една от спирачните системи срещу падане, определени в EN 363. Другите видове спирачни устройства срещу падане са определени в EN 353-1 и EN 353-2. Поглъщателите на енергия са определени в EN 355.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
93/68/EEC

Директива за изменение на Директиви 87/404/ЕИО, 88/378/ЕИО, 89/106/ЕИО, 89/336/ЕИО, 89/392/ЕИО, 89/686/ЕИО, 90/384/ЕИО, 90/385/ЕИО, 90/396/ЕИО, 91/263/ЕИО, 92/42/ЕИО и 73/23/ЕИО

93/95/EEC

Personal protective equipment (Dir. 89/686/EEC amendment)

96/58/EC

Директива относно изменение на Директива 89/686/ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства

2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 360:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 360:2003
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
28.10.2020 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 360:2022

Свързан проект

Въвежда EN 360:2002