Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 355:2003

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Поглъщатели на енергия

Personal protective equipment against falls from a height - Energy absorbers
30.01.2004 г.

Главна информация

90.93     28.10.2020 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.99  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията, методите за изпитване, маркировката, информацията, предоставена от производителя и опаковането на поглъщателите на енергия. Поглъщателите на енергия, съответстващи на този европейски стандарт, се използват като елементи или съставни части, включени в предпазно въже, осигурителна линия или предпазен колан за цялото тяло или в комбинация с едно от тях. Комбинациите от поглъщател на енергия и предпазно въже са подсистеми и в комбинация с предпазен колан за цялото тяло в съответствие с EN 361 образуват спирачна система срещу падане в съответствие с EN 363. Спирачните устройства са определени в EN 353-1, EN 353-2 и EN 360.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
93/68/EEC

Директива за изменение на Директиви 87/404/ЕИО, 88/378/ЕИО, 89/106/ЕИО, 89/336/ЕИО, 89/392/ЕИО, 89/686/ЕИО, 90/384/ЕИО, 90/385/ЕИО, 90/396/ЕИО, 91/263/ЕИО, 92/42/ЕИО и 73/23/ЕИО

93/95/EEC

Personal protective equipment (Dir. 89/686/EEC amendment)

96/58/EC

Директива относно изменение на Директива 89/686/ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства

2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 355:2000

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 355:2003
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
28.10.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 355:2002