Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13274-3:2003

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 3: Определяне на съпротивление при дишане

Respiratory protective devices - Methods of test - Part 3: Determination of breathing resistance
30.01.2004 г.

Главна информация

90.93     3.12.2022 г.

90.00    2.12.2027 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира общата процедура за измерване на съпротивлението при дишане на филтри за устройства за защита на дихателните органи и устройства за защита на дихателните органи, включващи маски за лице, с изключение на устройства за защита на дихателните органи при гмуркане. Изискванията и всички специални условия за апаратурата и измервания на филтъра са описани в съответния стандарт за устройство.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
2016/425

Лични предпазни средства

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13274-3:2003
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
3.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13274-3:2001