Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13274-2:2003

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 2: Експлоатационно изпитване на свойствата

Respiratory protective devices - Methods of test - Part 2: Practical performance tests
30.01.2004 г.
95.99 Отменен стандарт   14.02.2020 г.

Главна информация

95.99     14.02.2020 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя експлоатационното изпитване на свойствата на средствата за защита на дихателните органи с изключение на апаратите за работа под вода. Целта на тези изпитвания е субективно да се оценят някои свойства, характеристики и функции на средството, когато то се носи от субектите на изпитването при имитиране на практическа употреба, и които не могат да бъдат оценени чрез изпитванията, описани в други стандарти.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
2016/425

Лични предпазни средства

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13274-2:2003
95.99 Отменен стандарт
14.02.2020 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13274-2:2020

Свързан проект

Въвежда EN 13274-2:2001