Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13274-1:2003

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 1: Определяне на подсмукване и общо подсмукване

Respiratory protective devices - Methods of test - Part 1: Determination of inward leakage and total inward leakage
30.01.2004 г.

Главна информация

90.93     3.12.2022 г.

90.00    2.12.2027 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира общата процедура за определяне на: подсмукването на лицевите части (i) или подсмукване на средствата за защита на дихателните органи (СЗДО), което отговаря на общото подсмукване, но изключва проникването през филтъра, или (iii) общото подсмукване на средствата за защита на дихателните органи. В стандарта са включени подготовката на пробата за изпитване, изборът на обекти за изпитване, процедурата за изпитване и метод за изчисляване на подсмукването. Описани са два метода, единият с използване на аерозол (натриев хлорид) и другият с използване на газ (серен хексафлуорид).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
2016/425

Лични предпазни средства

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13274-1:2003
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
3.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13274-1:2001