Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 301 823-1-2 V1.1.1:2003

Широколентови мрежи с радиодостъп (BRAN). Локални мрежи с високо качество (HIPERLAN) Тип 2. Изпитване за съответствие на протокола за управление на линията за данни (DLC). Част 1: Основна функция "пренос на данни". Подчаст 2: Спецификация на изпитвателната последователност и на целите на изпитването (TSS&TP)

Broadband Radio Access Networks (BRAN). HIPERLAN Type 2. Conformance testing for the Data Link Control (DLC) protocol. Part 1: Basic data transport function. Sub-part 2: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
30.01.2004 г.

Главна информация

60.60     30.01.2004 г.

BDS

ТК-47

Европейски стандарт

35.110  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 301 823-1-2 V1.1.1:2003
60.60 Публикуван стандарт
30.01.2004 г.

Свързан проект

Въвежда EN 301 823-1-2 V1.1.1:2001