Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12680-2:2003

Леярство. Ултразвуково изпитване. Част 2: Стоманени отливки за високо напрегнати елементи

Founding - Ultrasonic examination - Part 2: Steel castings for highly stressed components
30.01.2004 г.

Главна информация

90.60     21.05.2023 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.040.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изискванията за ултразвуково изпитване на стоманени отливки (с феритна структура) за силно напрегнати компоненти и методите за определяне на вътрешни несъвършенства чрез импулсна ехо техника.
Този европейски стандарт се прилага за ултразвуково изпитване на стоманени отливки, които обикновено са били подложени на термична обработка за рафиниране на зърната, с дебелини на стената до 600 mm включително.
За по-големи дебелини на стената, се прилага специално споразумение с внимание към процедурата за изпитване и записаните нива.
Този европейски стандарт не се прилага за аустенитни стомани и заваръчни шевове.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 15137:1980

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12680-2:2003
90.60 Край на периодичен преглед
21.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12680-2:2003