Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12680-1:2003

Леярство. Ултразвуково изпитване. Част 1: Стоманени отливки с общо предназначение

Founding - Ultrasonic examination - Part 1: Steel castings for general purposes
30.01.2004 г.

Главна информация

90.60     3.09.2022 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.040.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част на този стандарт специфицира изискванията за ултразвуково изпитване на стоманени отливки (с ограничено съдържание на аустенит) и методите за определяне на вътрешни несъвършенства чрез импулсна ехо техника. Тази част на този стандарт се прилага за ултразвуково изпитване на стоманени отливки, които обикновено са били подложени на термична обработка за рафиниране на зърната, с дебелини на стената до 600 mm включително.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 15137:1980

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12680-1:2003
90.60 Край на периодичен преглед
3.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12680-1:2003