Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13439:2003

Опаковане. Степен на оползотворяване на енергия. Определения и метод за изчисляване

Packaging - Rate of energy recovery - Definition and method of calculation
30.01.2004 г.

Главна информация

90.93     3.09.2018 г.

90.00    2.09.2023 г.

BDS

ТК-73

Европейски стандарт

13.020.20     55.040  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт определя метода за изчисляване на степента на оползотворяване на енергията при изгаряне на отпадъците от опаковки

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

94/62/EC

Опаковки и отпадъци от опаковки

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13439:2003
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
3.09.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13439:2003