Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС CR 13910:2003

Опаковане. Доклад за критериите и методики за анализ на жизнения цикъл на опаковките

Packaging - Report on criteria and methodologies for life cycle analysis of packaging
30.01.2004 г.
95.99 Отменен стандарт   21.01.2011 г.

Главна информация

95.99     21.01.2011 г.

BDS

ТК-73

Доклад на CEN

13.020.60     55.020  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този обект и област на приложение на този технически доклад е да установи определено ръководство за най-добра практика за работа в по отношение цикъла на живот, специфичен за системи за опаковане и разпространение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

94/62/EC

Опаковки и отпадъци от опаковки

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС CR 13910:2003
95.99 Отменен стандарт
21.01.2011 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TR 13910:2010

Свързан проект

Въвежда CR 13910:2000