Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС CR 13695-1:2003

Опаковане. Изисквания за измерване и проверка на четирите тежки метали и други опасни вещества, присъстващи в опаковките и тяхното освобождаване в околната среда. Част 1: Изисквания за измерване и проверка на четирите тежки метали, присъстващи в опаковките

Packaging - Requirements for measuring and verifying the four heavy metals and other dangerous substances present in packaging and their release into the environment - Part 1: Requirements for measuring and verifying the four heavy metals present in packaging
1.01.2003 г.

Главна информация

90.93     9.02.2009 г.

90.00    9.02.2012 г.

BDS

ТК-73

Доклад на CEN

13.020.30     55.020  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този доклад зава изисквания за измерване и проверка на четирите тежки метали и други опасни вещества, присъстващи в опаковките и тяхното освобождаване в околната среда. Част 1: Изисквания за измерване и проверка на четирите тежки метали, присъстващи в опаковките

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

94/62/EC

Опаковки и отпадъци от опаковки

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС CR 13695-1:2003
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.02.2009 г.

Свързан проект

Въвежда CR 13695-1:2000