Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12153:2003

Окачени фасади. Въздухопроницаемост. Метод за изпитване

Curtain walling - Air permeability - Test method
30.01.2004 г.
15.12.2015 г.

Главна информация

90.92     25.03.2021 г.

BDS

ТК-96

Европейски стандарт

91.060.10  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт описва метода, който се използва за определяне на въздухопроницаемостта на окачени фасади, както на фиксираните, така и на отваряемите части. Той описва как образците трябва да се изпитват на положително и отрицателно въздушно налягане.
Забележка: Този стандарт се прилага за продукти за окачени фасади, определени в EN 13830.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12153:2003
90.92 Решение за преработване на стандарт
25.03.2021 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12153:2022

Свързан проект

Въвежда EN 12153:2000