Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12309-2:2001

Газови абсорбционни и адсорбционни климатизатори и/или термопомпи с номинално топлинно натоварване не по-голямо от 70 kW. Част 2: Рационално използване на енергията

Gas-fired absorption and adsorption air-conditioning and/or heat pump appliances with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 2: Rational use of energy
24.02.2001 г.
95.99 Отменен стандарт   16.06.2015 г.

Главна информация

95.99     16.06.2015 г.

BDS

ТК-8

Европейски стандарт

23.120     27.080  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This draft European Standard specifies the requirements and methods of test for the rational use of energy of gas-fired absorption and adsorption air conditioning and/or heat pump appliances having a net heat input not exceeding 70 kW, hereafter referred to as "appliances". This standard applies to appliances having flue systems of Type B12, B12BS, B13, B13BS, B14, B22, B23, C12, C13, C32 and C33, and to appliances designed for outdoor installations. This standard only applies to appliances having: - integral burners under the control of fully automatic burner control systems;...

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

90/396/EEC

Устройства, изгарящи газообразни горива

Хармонизиран
2009/142/EC

Газови уреди

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12309-2:2001
95.99 Отменен стандарт
16.06.2015 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12309-7:2015

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12309-4:2015

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12309-5:2015

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12309-6:2015

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12309-1:2015

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12309-3:2015

Свързан проект

Въвежда EN 12309-2:2000