Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13113:2003

Кожарски машини. Машини за нанасяне на покритие с валяци. Изисквания за безопасност

Tannery machines - Roller coating machines - Safety requirements
22.01.2004 г.
95.99 Отменен стандарт   17.12.2010 г.

Главна информация

95.99     17.12.2010 г.

BDS

ТК-0/ПС-7

Европейски стандарт

59.140.40  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard deals with the following roller coating machines (see figures 2 to 4 and normative Annex A for description)

a) single and multi-roller contra-rotating machines (see figure 2)
b) single and multi-roller synchronised machines (see figure 3)
c) single and multi roller- contra-rotating /synchronised machines, so-called combined machines (see figure 4)

The machines are not intended to be used during transportation.
This standard specifies safety requirements for design, construction and operation.
It takes account of intended use, foreseeable misuse, component and systems failure.
This standard takes account of material feeding and handling devices which, when attached to the machine,
become an integral part.
This European standard applies to the machines manufactured after its date of issue.
This standard does not establish any requirements for electromagnetic disturbances.
NOTE Directive 94/9/EC concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres can be applicable to the type of machine or equipment covered by this European Standard. The present standard does not necessarily comply with Directive 94/9/EC. Additional safety requirements in a future revision of this standard may be necessary to satisfy Directive 94/9/EC.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13113:2003
95.99 Отменен стандарт
17.12.2010 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 13113:2002/A1:2010

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13113:2002+A1:2010

Свързан проект

Въвежда EN 13113:2002