Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12259-4:2003/A1:2003

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 4: Хидравлични звукови сигнализатори

Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 4: Water motor alarms
22.12.2003 г.

Главна информация

60.60     22.12.2003 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.20     13.320  

Изтегли

БДС EN 12259-4:2003/A1:2003 :: BG

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

Тази част на EN 12295 определя изискванията към конструкцията и техническите характеристики на хидравлични звукови сигнализатори, за използване във връзка с контролно-сигнални устройства, съответстващи на EN 12259-2, EN 12259-3 и prEN 12259-9:1999, използвани в автоматични спринклерни системи в съответствие с prEN 12845:1997 и в системи за разпръскване на вода, отговарящи на съответния европейски стандарт).

Посочени са също изпитвания за одобряване на типа и примерна програма за изпитване за одобряване на типа.

Спомагателни елементи или приспособления към хидравлични звукови сигнализатори не са обхванати от тази част на EN 12259.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

Хармонизиран
305/2011

Регламент за строителните продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12259-4:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12259-4:2003/A1:2003
60.60 Публикуван стандарт
22.12.2003 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12259-4:2000/A1:2001