Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 858-1:2003

Системи за сепариране на леки течности (например нефтопродукти и бензин). Част 1: Принципи за проектиране, изпълнение и изпитване, маркировка и управление на качеството

Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 1: Principles of product design, performance and testing, marking and quality control
22.12.2003 г.
27.03.2009 г.

Главна информация

90.93     9.11.2017 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

13.060.99  

английски   български  

A1:2005, Презумцията за съотвтствие влиза в сила от 1.9.2005 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт се занимава с инсталации за сепариране на леки течности (например нефтопродукти и бензин), т.е. тези с плътност до 0.95 g/cm3, от отпадни води чрез гравитация и/или коалесценция.
Стандартът не е предвиден да се използва главно за инсталации, които третират големи количества промишлени отпадни води (например от петролни рафинерии). Стандартът може, все пак да бъде подходящ за тази цел, в зависимост от местните изисквания.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

Хармонизиран
93/38/EEC

Procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors

305/2011

Регламент за строителните продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 858-1:2003
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.11.2017 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 858-1:2003/Поправка 1:2022

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 858-1:2003/A1:2005

Свързан проект

Въвежда EN 858-1:2002